Program zborovanja

Petek, 22. september

Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor, Velika predavalnica


8.30 – 9.00

Prijava udeležencev

9.00 – 9.20

Vladimir Drozg, v imenu organizacijskega odbora

Stanko Pelc, predsednik Zveze geografov Slovenije

Igor Žiberna, predstojnik Oddelka za geografijo

Božidar Kante, dekan Filozofske fakultete

Vesna Vervega, poslanka v Državnem zboru RS

9.20 – 10.30

Lučka Lorber: Industrializacija, de industrializacija in regeneracija Maribora

Andrej Černe: Pokrajina – učiteljica geografije?

Igor Lipovšek: Koliko in kdaj je pouk geografije raziskovalen?

10.30 – 11.30

Andrejka Slavec Gornik: Matura iz geografije

Simon Kušar: Prizadevanja geografov na področju normativne urejenosti prostorskega načrtovanja v Sloveniji

Mimi Urbanc: (Ne)omejene možnosti geografije na projektnem trgu?

11.30 – 12.00

Odmor, otvoritev razstave

12.00 – 13.00

Karmen Kolnik: Kompetence učiteljev in razvijanje lastne profesionalnosti za poučevanje geografije na prostem

Igor Žiberna: Spreminjanje rabe tal na območju ob panonske severovzhodne Slovenije v obdobju 2000 - 2015

Rok Ciglič, Blaž Komac, Miha Pavšek: Atlas toplotnega otoka v mestih

13.00 – 14.00

Jurij Kunaver: Obča in regionalna geografija kot snov v Tretji univerzi - izkušnje in spoznanja

Ana Vovk Korže: Ekosistemske značilnosti Dravinjskih goric

Lucija Lapuh: Podravska regija v luči zadnje gospodarske krize

14.00 – 15.00

Kosilo v restavraciji Piano

15.00 – 18.30

Ekskurzija po Mariboru (Lučka Lorber)

Ekskurzija po Slovenskih goricah (Igor Žiberna)Petek, 22. September, Meranovo


19.00 – 22.00

Večerja

Podelitev priznanj ZGS

Občni zbor ZGS

Sobota, 23. september

Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor, Velika predavalnica


8.30 – 10.30

Andrej Grmovšek, Simon Verbič: Celostno upravljanje rečnih koridorjev v teoriji in praksi – primer koridorja ravninske reke

Danijel Ivajnšič, Igor Žiberna: Prostorsko-časovna razporeditev prometnih nesreč v Mariboru

Maja Vičič Krabonja: Kam ciljam in katero izobraževalno tehnologijo pri tem izberem?

Sandra Zvonar: Kako geografi, na Zavodu RS za varstvo narave, prispevajo k izobraževanju o varstvu narave

Jernej Tiran, Boštjan Rogelj : Geografski vidiki volitev v Podravju

Matej Gabrovec, Marjan Lep, Beno Mesarec: Potovalne navade Mariborčanov – kaj je drugače kot v Ljubljani?

Florjana Ulaga: Motnost vode in premeščanje suspendiranih snovi v Podravju

10.30 – 10.40

Klepetalnica: Eva Konečnik Kotnik, Mojca Ilc Klun, Karmen Kolnik, Tatjana Resnik Planinc

10.40 – 11.00

Odmor

11.00 – 12.30

Vladimir Korošec: Socialno-ekonomski razvoj naselij Cirkovce, Gorišnica, Stoperce in Sveti Tomaž po letu 1996

Nataša Mrak: Uporaba e učbenikov pri pouku geografije

Blaž Repe: Pohorje – slovenska pedološka posebnost

Viljem Podgoršek: Kameninska zbirka pri pouku geografije

Irena Mrak, Mirsad Skorupan: GeoBioBlitz – predstavitev projektne naloge

Barbara Lampič, Tatjana Kikec, Nejc Bobovnik: Ocena neizkoriščenega potenciala degradiranih in opuščenih zemljišč v Podravski statistični regiji


Zaključek zborovanja: Stanko Pelc

12.30 – 13.30

Kosilo v restavraciji Piano

13.30 – 17.00

Ana Vovk Korže: Samooskrba na 1,5 km² – primer dobre prakse Učni poligon za samooskrbo Dole