Prijavnica

Prijava

PRIJAVA ZAKLJUČENA  

PRIJAVA k udeležbi na Zborovanju slovenskih geografov

Ob prijavi udeležbe na zborovanju slovenskih geografov je potrebno:

  1. Izpolniti prijavnico
  2. Plačati kotizacijo
 

 Višina kotizacije

Za en dan – 25 €

Za oba dneva – 40 €

Kotizacija vključuje:

  • Zbornik
  • Okrepčila med odmori (kava, čaj, voda)
  • Kosilo in večerjo prvi dan ter kosilo drugi dan (kotizacija za en dan vključuje prehrano na dan udeležbe)
  • ekskurzijo

Vplačila kotizacije

Prosimo, da kotizacijo poravnate vsaj dva dni pred zborovanjem.

Plačila je mogoče izvesti preko spletne banke ali s položnico. Naslov:

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor

Številka bančnega računa (IBAN): SI56 0110 0600 0020 393

Referenca:  SI00 757

Banka: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana

BIC/SWIFT: BSLJSI2X

Namen plačila: TLT2017 – Priimek udeleženca

Prijave in vplačila preko bančnega računa sprejemamo od 20. avgusta do 19. septembra 2017.

Po vplačilu bo plačniku izdan ustrezen račun.

Za morebitna dodatna pojasnila, prosim, pišite na e naslov zborovanje2017@um.si