Klepetalnica

Menda je naš um kot padalo, ki deluje samo, ko je odprto. Skozi živahno klepetanje se lahko izrazi kanček resnice, ki se lahko potem krepi, širi, oplaja – skozi nadaljnja klepetanja ali drugače …

Odpiramo klepetalnico o geografskih učnih načrtih. Prvi del klepetalnice je namenjen vsem, ki vas posebej zanima osnovna šola, drugi del je namenjen vsem, ki vas posebej zanima gimnazija, tretji del pa vsem, ki vas zanimajo druge srednje šole. Klepetajte, če ste učitelj geografije, ali če niste. Dobrodošla so mnenja vseh, ki vas to področje zanima iz kakršnega koli razloga.

V klepetalnico lahko prispevate tako, da odprete ustrezno povezavo ter izpolnite izbrano anketo (lahko izpolnite tudi vse ankete). Rok za vaš odziv je 11.9.2017. Spletna anketa naj bo osnova za naše nadaljnje razmišljanje pa tudi za nadaljnje klepetanje na Zborovanju slovenskih geografov v Mariboru 22. in 23.9.2017, kjer bomo lahko klepetali fizično in elektronsko, prvi rezultati pa bodo na Zborovanju tudi kratko povzeti.

Eva Konečnik Kotnik, Mojca Ilc Klun, Karmen Kolnik, Tatjana Resnik Planinc

1. del klepetalnice – osnovna šola: Učni načrt za geografijo – OŠ – Anketa na https://www.1ka.si/a/137712

2. del klepetalnice – gimnazija: Učni načrt za geografijo – gimnazija – Anketa na https://www.1ka.si/a/137728

3. del klepetalnice – SSI in PTI: Učni načrt za geografijo – SSi in PTI – Anketa na https://www.1ka.si/a/137731