Rdeča nit

Med Pohorjem in Slovenskimi goricami – Maribor, 22. in 23. september, 2017

Stanovska zborovanja so priložnost za pregled stanja in dosežkov v stroki, pa tudi za vzpostavljanje in obnavljanje socialnih vezi med člani. Od tod podnaslov letošnjega zborovanja festival geografije, saj želimo predstaviti novosti in zanimivosti iz čim več področij geografije ter jih vključiti v dvodnevno dogajanje. Na ogled bodo razstave rezultatov raziskovalnih in študijskih nalog  raziskovalcev, učiteljev, študentov, dijakov in učencev, filmi z geografsko vsebino, referati na temo šolske, znanstvene in aplikativne geografije, klepetalnice, ekskurzije, občni zbor ZGS in družabno srečanje.

Organizator tokratnega zborovanja je Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Rdeča nit srečanja bo območje med Pohorjem in Slovenskimi goricami, in sicer skozi štiri vsebinske sklope:

  • Med naravnim, ruralnim in urbanim
  • Živeti Maribor
  • Sonce vzhaja na vzhodu
  • Geografija na enem hektarju

Poleg tega bo na zborovanju govora še o aktualnih razmerah na področju geografije, tako v šolski kot raziskovalni sferi.

Zborovanje je namenjeno vsem geografom, tako iz pedagoškega kot raziskovalnega področja. Pred zborovanjem bo izšla monografija o obravnavanem območju.

Prijave na zborovanje in vplačila kotizacije bo organizator pričel sprejemati v mesecu juniju, ko bo objavljen tudi program zborovanja. Datum in način prijave  bo objavljen na spletni strani, na Geolisti in drugih družbenih omrežjih.

Zborovanje bo potekalo ob finančni podpori Filozofske fakultete in Zveze geografov Slovenije.

Pišite nam in podajte predloge o tem, kaj pričakujete od zborovanja slovenskih geografov, potrudili se bomo upoštevati čim več konstruktivnih pobud.

Naslov: zborovanje2017@um.si